Hoe worden de woningen toegewezen?

De toewijzing van de starterswoningen heeft plaatsgevonden op 29 januari 2019. Alle starterswoningen zijn nu onder optie. De vrijstaande woningen zijn nog beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor een woning levert u uw inschrijfformulier in bij Bot Bouw. Dit kan persoonlijk op het kantoor, K.P.C. de Bazelweg 2 in Heerhugowaard of via e-mail naar info@botbouw.nl. Hierbij levert u tevens aan:

  • Kopie van uw ID bewijs.
  • Financiële onderbouwing, waaruit blijkt dat de aankoop voor u financieel haalbaar is.
  • Bij de vrijstaande woning: pdf uit de online woningconfigurator van de woning van uw eerste voorkeur.

Het inschrijfformulier moet volledig worden ingevuld. Als de hierop verstrekte gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn, vervalt het resultaat van de toewijzing en gaat de verkoop niet door.

Van de kandidaten wordt verwacht dat wanneer zij inschrijven voor een woning, zij serieuze belangstelling hebben en deze aankoop kunnen financieren. Kandidaten krijgen het advies vooraf onderzoek te doen naar de financiële haalbaarheid van de aankoop van de woning. FinanceCare4You te Alkmaar kan kosteloos en vrijblijvend een inventarisatie voor u uitvoeren. Dit advieskantoor is door Bot Bouw voor dit project geselecteerd. Een financiële onderbouwing van een andere adviseur is ook toegestaan. De onderbouwing kan bestaan uit:

– werkgeversverklaring
– hypotheekofferte
– kopie bankafschrift met voldoende eigen vermogen
– kopie inkomstenbelasting 2017 of laatste salarisstrook december 2018
– akkoordverklaring van uw bank of geldverstrekker

Bij de starterswoning geldt een maximum inkomen van gezamenlijk € 60.000,-.

Aan gehuwde personen of geregistreerde partners die, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, een woning willen kopen, wordt tijdens de toewijzing één bouwnummer verstrekt.

De kandidaten worden na toewijzing gebeld of gemaild door de makelaar. De kandidaat krijgt dan verdere informatie over de woning en een uitnodiging voor een gesprek.

Indien de woning van de eerste keus niet meer beschikbaar is, kan een tweede of lagere keuze worden toegewezen.

Ruiling tussen kandidaten die een woning hebben toegewezen, is niet mogelijk.

Na het toewijzen van een woning wordt de kandidaat zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een gesprek met de makelaar en heeft de kandidaat de woning in optie tot de in de toewijzingsmail aangegeven datum.

Indien er woningen terugkomen, omdat een eerdere kandidaat afvalt, worden deze op volgorde van toewijzing aan kandidaten op de reservelijst aangeboden.